sport casino online

::ขอเชิญร่วมส่งผลงานประกวดวิชาการเนื่องในโอกาส 25 ปี สมาคมเภสัชกรรมชุมชนฯ ::ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการ Onsite วันที่ 12 พฤษภาคม 2567 "รับมืออย่างไรดี เมื่อมีปัญหา “มึนงง วิงเวียน” และ “ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ของผู้หญิงด้วยแผ่นแปะคุมกำเนิด” สำหรับเภสัชกรชุมชน: ห้องเรียน  CPA e-Learning 2566 คลิ๊ก //healthacademy.in.th/cpa*:: พิเศษ โครงการสินเชื่อบ้าน  Life Begins with GHB*

sport casino onlineLiên kết đăng nhập

                ด้วยในปี 2561 นี้ ทางมูลนิธิเภสัชกรรมชุมชนได้จัดทำ “แผนงานเครือข่ายร้านยาสร้างเสริมสุขภาพและควบคุมยาสูบ” โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ( สสส.) โดยมีวัตถุประสงค์ให้เภสัชกรชุมชนได้มีส่วนในการให้บริการสร้างเสริมสุขภาพแก่ประชาชน ซึ่งเป็นการสร้างระบบการป้องกันระดับปฐมภูมิและทุติยภูมิในร้านยา รวมทั้งระบบส่งต่อผู้มีความเสี่ยงหรือ ผู้ป่วยที่อยู่ในเกณฑ์ที่ต้องส่งต่อเข้าสู่หน่วยบริการ ซึ่งเป็นแนวทางหนึ่งในการเตรียมพร้อมร้านยาเพื่อการเป็นหน่วยร่วมบริการในระบบสาธารณสุขของประเทศ โดยในปี 2561 นี้  การให้บริการของร้านยาร่วมโครงการฯ จะประกอบด้วย

1         การบริการคัดกรองความเสี่ยงโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูงและการให้ความรู้เพื่อลดความเสี่ยง  2         การคัดกรองความเสี่ยงโรคถุงลมโป่งพอง ( COPD)  3         การคัดกรองความเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมองตีบ ( Stroke)  4         การดูแลเรื่องการใช้ยาในผู้ป่วยโรคเรื้อรังต่อเนื่อง ( MTM )  5         การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อการเลิกบุหรี่ ( Smoking Cessation )cá cược thể thao châu á bắn cá xèng 777 game bắn cá hồi xưa bắn cá casino tải game bắn cá